Sjung med i Almakören!

 
Vi börjar höstterminen den 22 augusti 2022  och vi tar in nya medlemmar i samtliga stämmor. Vi lägger upp en länk för anmälan här i mitten av juli.
 
Hör av dig om du har några frågor i mejl till info@almakoren.se så svarar vi så snart som möjligt.