Sjung med i Almakören!

Vi kommer att börja vårterminen 2021 i februari med digitala övningar via YouTube. Tidigast i april kan det bli fysiska övningar om smittläget och restriktioner tillåter. Vi tar in nya medlemmar under vårterminen om någon så önskar.
Det kommer en tid då vi åter kan sjunga tillsammans.
 
Hör av dig om du har några frågor eller vill anmäla dig i mejl till info@almakoren.se så svarar vi så snart som möjligt.
Vi övade i små grupper enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för körverksamhet hösten 2020.
Foto: Johnny Larsson