Sjung med i Almakören!

Vi har inte kunnat dra igång våra körövningar som vanligt denna höst. Vi kommer att ta in nya medlemmar i Almakören tidigast till vårterminen som ska börja i januari 2021, beroende på hur världen ser ut då.
Det kommer en tid då vi åter kan sjunga tillsammans – håll i, håll ut och var rädda om varandra.
 
Har du några frågor så skickar du ett mejl till info@almakoren.se så svarar vi så snart som möjligt.
Vi övar i små grupper enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för körverksamhet hösten 2020.
Foto: Johnny Larsson