Sjung med i Almakören!

Vi har börjat höstterminen den 16 augusti 2021 med fysiska övningar  och vi tar in nya medlemmar i samtliga stämmor under höstterminen. Klicka på länken här för mer information och anmälan.
 
Nu sjunger vi tillsammans igen!
 
Hör av dig om du har några frågor i mejl till info@almakoren.se så svarar vi så snart som möjligt.
 
Vi övade i små grupper enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för körverksamhet hösten 2020.
Foto: Johnny Larsson